Vay xây dựng sửa nhà mua nhà đất ngân hàng

 

Vay xây dựng sửa nhà mua nhà đất ngân hàng

 

Tiện ích sản phẩm vay xây dựng sửa nhà mua nhà đất ngân hàng 

Sản phẩm mang đến sự hài lòng cho khách hàng khi vay vốn tại ABBANK để xây dựng/sửa chữa căn nhà như mong muốn.

Thủ tục nhanh gọn, giúp khách hàng có được nguồn tài chính đáp ứng nhu cầu kịp thời.

 

https://vntaichinh.com/163728-dang-ky-button-1.png

 

 Liên hệ zalo: 0937387989

 

>>>>> Xem thên: vay thế chấp

 

Đối tượng khách hàng vay xây dựng sửa nhà mua nhà đất ngân hàng

Khách hàng là cá nhân người Việt Nam.

Có hộ khẩu/tạm trú cùng địa bàn nơi có địa điểm kinh doanh của ABBANK hoặc các địa bàn lân cận nơi ABBANK cho vay.

Tuổi từ 18 trở lên và kết thúc khoản vay không quá 65 tuổi.

 

 

Đặc tính sản phẩm vay xây dựng sửa nhà mua nhà đất ngân hàng 

Mục đích vay:

Xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà cho chính khách hàng vay.

Xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà cho cha/mẹ/con ruột của khách hàng vay.

Cho vay bù đắp số tiền khách hàng đã vay mượn của người (bên) thứ 03 để thanh toán tiền xây dựng/sửa chữa nhà.

Tài sản đảm bảo:

Bất động sản đã có Giấy chứng nhận thuộc sở hữu hợp pháp của khách hàng hoặc bên thứ 3SPHĐV do ABBANK phát hành thuộc sở hữu của Khách hàng hoặc bên thứ 3 

Thời gian cho vay:

Tối đa 180 tháng

Thời gian ân hạn: Tối đa 12 tháng

Mức cho vay: Tối đa 90% tổng nhu cầu vốn của khách hàng.

Phương thức trả nợ

Gốc trả đều hàng tháng/hàng quý; lãi trả hàng tháng theo dư nợ giảm dần, hoặc;

Số tiền bao gồm tổng gốc + lãi hàng tháng trả bằng nhau, lãi tính trên dư nợ giảm dần

 

 

 

Danh mục hồ sơ vay vay xây dựng sửa nhà mua nhà đất ngân hàng:

Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu ABBANK.Hồ sơ pháp lý của người vay, người hôn phối và bên bảo lãnh tài sản (nếu có).

Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn: 

Giấy tờ căn nhà, đất dự định xây dựng/sửa chữa, 

Giấy phép xây dựng, Hợp đồng thi công, …

Hồ sơ chứng minh nguồn thu nhập.

Hồ sơ liên quan đến tài sản bảo đảm.

 

https://vntaichinh.com/163728-dang-ky-button-1.png

 

Vay xây dựng sửa nhà mua nhà đất ngân hàng

Thông tin liên hệ:

Số điện thoại: 0937387989

Zalo: 0937387989

Website: https://vntaichinh.com/