1
Bạn cần hỗ trợ?

Vay xây dựng sửa nhà mua nhà đất ngân hàng nhanh giải ngân nhanh 

- Tiện ích:

 

+ Các Ngân hàng có thể đáp ứng tối đa 90% theo phương án vay vốn của Khách hàng.

 

+ Khách hàng sẽ xây dựng nên một căn nhà như mong muốn với giải pháp tài chính phù hợp từ  Ngân hàng

 

- Đặc điểm:

 

+ Đối tượng Khách hàng: Cá nhân có độ tuổi từ 18 – 60.

 

+ Số tiền vay: Tối đa 70% giá trị nhà/căn hộ mua.

 

+ Loại tiền vay: VND.

 

- Thời gian vay: 

 

+ Xây dựng nhà: Tối đa 120 tháng (10 năm).

 

+ Sửa chữa nhà: Tối đa 60 tháng (5 năm).

 

- Thời gian ân hạn:

 

+ Đối với cho vay xây nhà: Tối đa 6 tháng.

 

+ Đối với cho vay sửa chữa nhà: Không ân hạn.

 

- Phương thức trả nợ:

 

+ Vốn trả góp đều hàng tháng/hàng quý.

 

+ Lãi trả hàng tháng theo dư nợ giảm dần. 

 

- Điều kiện vay vốn:

 

+ Có hộ khẩu hoặc KT3

 

+ Có nguồn thu nhập ổn định và đủ khả năng trả nợ cho khoản vay.

 

+ Khách hàng vay là người đứng tên trên Giấy chứng nhân Quyền sở hữu nhà/căn hộ.

 

 

Vay xây dựng sửa nhà mua nhà đất ngân hàng nhanh giải ngân nhanh

 

Thông tin liên hệ:

Số điện thoại: 0937387989

Zalo: 0937387989

Website: https://vntaichinh.com/

 

- Tiện ích:
+ Các Ngân hàng có thể đáp ứng tối đa 90% theo phương án vay vốn của Khách hàng.
+ Khách hàng sẽ xây dựng nên một căn nhà như mong muốn với giải pháp tài chính phù hợp từ  Ngân hàng
- Đặc điểm:
+ Đối tượng Khách hàng: Cá nhân có độ tuổi từ 18 – 60.
+ Số tiền vay: Tối đa 70% giá trị nhà/căn hộ mua.
+ Loại tiền vay: VND.- Tiện ích:
+ Các Ngân hàng có thể đáp ứng tối đa 90% theo phương án vay vốn của Khách hàng.
+ Khách hàng sẽ xây dựng nên một căn nhà như mong muốn với giải pháp tài chính phù hợp từ  Ngân hàng
- Đặc điểm:
+ Đối tượng Khách hàng: Cá nhân có độ tuổi từ 18 – 60.
+ Số tiền vay: Tối đa 70% giá trị nhà/căn hộ mua.
+ Loại tiền vay: VND.