VAY TIỀN KHÔNG THẾ CHẤP EASY CREDIT

  • 15/09/2018 15:29
  • 329

 

 

VAY TIỀN KHÔNG THẾ CHẤP EASY CREDIT

Để có điểm tựa cho khách khi cần, tạo sự dễ dàng hơn cho tất cả khách hàng tiếp cận được nguồn vốn minh bạch. Mang lại khoản vay phù hợp cho từng khách hàng : Lãi suất thấp có thể kiểm soát được. Phương án vay cho tùng ngành nghề.

Thông tin về sản phẩm:

Công dân có quốc tịch Viêt Nam

Độ tuổi 20 – 60 Tuổi

Thu nhập hàng tháng tối thiểu 4,5 triệu

Nghề nghiệp là Nhân viên, Tự doanh, Về hưu, Làm việc tự do

Khoản vay từ 10 – 90 triệu. Thời hạn vay từ 6 – 60 tháng

Mục đích vay là giải quyết nhu cầu cuộc sống

Thời gian nhận khoản vay : . Phương thức nhận tiền mặt tối đa 10 ngày kể từ ngày hoàn tất hồ ký kết HĐTD, nếu không khoản vay sẽ bị hủy bỏ ( nộp lại trong 7 ngày hoặc 30 ngày )

. Với phương thức chuyển khoản : Vào thời điểm tiền chuyển vào tài khoản khách hàng.

 

Vay tiền không thế chấp easy credit

Để có điểm tựa cho khách khi cần, tạo sự dễ dàng hơn cho tất cả khách hàng tiếp cận được nguồn vốn minh bạch. Mang lại khoản vay phù hợp cho từng khách hàng : Lãi suất thấp có thể kiểm soát được. Phương án vay cho tùng ngành nghề.

Thông tin về sản phẩm:

  • Công dân có quốc tịch Viêt Nam
  • Độ tuổi 20 – 60 Tuổi
  • Thu nhập hàng tháng tối thiểu 4,5 triệu
  • Nghề nghiệp là Nhân viên, Tự doanh, Về hưu, Làm việc tự do
  • Khoản vay từ 10 – 90 triệu. Thời hạn vay từ 6 – 60 tháng
  • Mục đích vay là giải quyết nhu cầu cuộc sống

Thời gian nhận khoản vay :

  • Phương thức nhận tiền mặt tối đa 10 ngày kể từ ngày hoàn tất hồ ký kết HĐTD, nếu không khoản vay sẽ bị hủy bỏ ( nộp lại trong 7 ngày hoặc 30 ngày )
  • Với phương thức chuyển khoản : Vào thời điểm tiền chuyển vào tài khoản khách hàng.

 

Thông tin liên hệ:

Số điện thoại: 0937387989

Zalo: 0937387989

Website: https://vntaichinh.com/